OFA Excellent Hip OFA Good Hip
OFA Fair Hip OFA Mild Dysplasia Hip
OFA Moderate Dysplasia Hip OFA Severe Dysplasia Hip
OFA Normal Elbow OFA Elbow Dysplastic
OFA Elbow: Dysplastic Ununited Anconeal Process OFA Normal Shoulder

OFA Spine Lateral
   
 
Penn Hip compression
Penn Hip distraction
 
       
   
 
spine vd
Welsh Corgi OFA excellent